Til innhold
Boligtilsyn og feiing

Prisliste ekstra boligtilsyn og feiing

Prisliste
Feiing og kontroll1 435 kroner per time
Feiing av skorstein1 435 kroner per time
Fresing av skorstein1 897 kroner per time
Feiing av fyrkjele2 107 kroner per time
Feiing av ildsted1 435 kroner per time
Andre oppdrag1 435 kroner per time
Tilsyn1 435 kroner per time

Alle prisene er uten merverdiavgift (mva.) og faktureres per påbegynte time. Tidsbruk for feiing avhenger av oppdraget.