Melding om arrangement

Planlegger du et arrangement i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding. Ved arrangementer og festivaler må du melde fra minst fire uker før.

Melding om arrangement - innlogging via ID-porten


Dette må du ha på plass før du melder:

  • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, adresse og navn på den som er ansvarlig.

  • Risikoanalyse. Denne skal kartlegge hva som kan gå galt, hvordan det skal forhindres og hvilke tiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe skjer.

  • Beskrivelse av stedet arrangementet skal foregå, og tilhørende installasjoner eller utstyr. Dette kan være alarm- og lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning.

  • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør fastsettes av fagfolk.

  • Prosedyrer for evakuering.

  • Oversikt over sikkerhetspersonell – antall, rutiner og ansvar.

  • Du må være sikker på at stedet eller området er tilrettelagt for at brannvesenet kan komme fram.

  • Du må vite hva du skal bruke av brannfarlige varer. Dette kan være fyrverkeri eller propan. Skal du bruke pyrotekniske varer må du sende søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri.

  • Det er viktig at du melder fra om arrangementer i god tid – minst fire uker i forveien.

Dette er krav som brann- og eksplosjonslovgivningen stiller til deg som skal arrangere. Her kan du lese mer om tiltak ved store arrangementer.

Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

Dersom du skal organisere arrangementer, er det viktig at du tenker på sikkerheten til alle som skal delta. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en veileder for sikkerhet ved store arrangementer som vi oppfordrer alle arrangører til å sette seg godt inn i før melding sendes til Brann- og redningsetaten.