APRO – Arbeidstrening for unge voksne

Apro er et tilbud om arbeidspraksis og arbeidstrening til unge voksne i Oslo, som er uten skole eller arbeid. Hensikten er å gi kvalifisert arbeidspraksis og lærlingtid.

Hvem

Apro er et tilbud for deg som:

 • er ung voksen uten sysselsetting
 • er mellom 18 og 30 år                   
 • ønsker å mestre deltakelse i arbeidslivet

Hva

Apro tilbyr opplæring og praksis innen vaktmestertjenester, vedlikehold, maling, hagestell og tømring.

Vedlikeholdsgruppa har arbeidsoppgaver som består av:

 • maling av hus
 • oppussing av leiligheter
 • rydding og tømming
 • hagearbeid
 • ulike transportoppdrag

Tømrergruppa har oppgaver innen:

 • vedlikehold og rehabilitering av eldre trehus
 • lafting
 • oppføring av levegger og skur
 • legging av gulv, montering av dører og kjøkken

Oppgavene er byggfaglig allsidige og utfordrende. Arbeidsleder er faglært tømrer, og Apro er godkjent lærlingsbedrift for tømrere.

Opplæring og oppfølging

Du får opplæring og oppfølging for å komme inn i en god arbeidsrytme, med gode rutiner.

Apro legger vekt på å bygge relasjoner slik at arbeidslagene fungere godt sammen. Alle ansatte oppfordres til å støtte hverandre til mestring og trivsel på arbeidsplassen.

Deltakelse i Apro kan kombineres med utdanning.

Lønn og kontraktstid

Apro samarbeider med NAV. Du lønnes på ulike måter, avhengig av hvilken NAV-ytelse du eventuelt har før oppstart. Målet er at lønnen/ytelsen gjør deg mest mulig økonomisk selvhjulpen.

Arbeidskontrakt kan gis på 6 måneder, og inntil 2 år avhengig av godkjenning fra NAV. Tømrerlærlinger mottar ordinær lærlingelønn.

Slik søker du plass

Ta kontakt med Apro ved Seksjonsleder Odd Johansen på telefon eller e-post hvis du vil vite mer eller ønsker å søke plass. Kontaktinformasjon finner du under.

Du blir invitert til å gjennomføre et intervju. Hensikten med intervjuet er å kartlegge om vårt tilbud passer for deg.

Oppstart skjer etter at NAV har godkjent din deltakelse, og vi har avklart din lønn/ytelse. Tømrerlærlinger får plass og lærlingkontrakt i samarbeid med utdanningsetaten og opplæringskontoret for tømrere.

Kontaktinformasjon

Besøks- og postadresse:
Maridalsveien 3
0178 Oslo

Seksjonsleder: Odd Johansen
Mobil: 992 42 923
E-post: odd.johansen@vel.oslo.kommune.no