Til innhold
Omsorg + og omsorgsbolig

Omsorgsbolig

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig, kan søke om å få leie omsorgsbolig.

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ditt eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Søk om å få leie omsorgsbolig ved å bruke søknadsskjemaet for kommunal bolig

Kontakt søknadskontoret i bydelen din

Omsorg+ er døgnbemannede boliger for eldre over 67 år