Regn ut hva din husleie kan bli med bostøtte (fra september 2023 til og med januar 2024)

Oslo kommune har to bostøtter for leietakere i kommunal bolig, Oslobostøtta og kommunal behovsprøvd bostøtte. Regn ut hva du kan få i husleie med bostøtte. Utregningen gjøres med den midlertidig økningen i oslobostøtta.

Om bostøttekalkulatoren

Bostøttekalkulatoren viser foreløpig beregnet husleie. Kalkulatoren er ikke en del av søknaden om kommunal bostøtte, og resultatet er kun en foreløpig beregning.

Kalkulatoren gjør utregningen med 25 prosent fratrekk i husleien fra oslobostøtta. Den midlertidige økning i fratrekket gjelder fra september 2023 til og med januar 2024.

Før september 2023 og etter januar 2024 gir oslobostøtta 11 prosent fratrekk i husleien. Regn ut hva din husleie kan bli med 11 prosent fratrekk.

Bostøttekalkulatoren