Midlertidig botilbud - døgnovernatting

Kontakt

Telefon

22 55 23 90

Besøksadresse

Dybwadsgate 8, 0367 OSLO

Dybwadsgate pensjonat

Dybwadsgate pensjonat tilbyr 26 rom.

Målgruppe

Tar ikke imot rusmisbrukere og forplikter seg til ikke å ta imot barnefamilier.

Pris

819 per døgn.


Stein Moe

Driftsansvarlig