Til innhold

Vårt ansvar for boligen

Dersom det ikke er avtalt noe annet, er det Boligbyggs ansvar å utføre utvendig vedlikehold av din bolig. Dette omfatter vedlikehold av fasade, tak, vinduer i fellesområdene, oppganger, tekniske installasjoner og brannvern for hele gården.

Vi vet at det kan oppstå feil og skader i våre boliger og eiendommer, og vi er dessverre også plaget av hærverk. Hjelp oss og si i fra til kundesenteret om du oppdager feil og mangler på listen under.

I våre heleide kommunale gårder sørger vi for å:

  • Klippe gresset før det blir for høyt.
  • Strø og måke snø i våre gårdsrom og sette ut strøkasser som beboere kan bruke ved behov.  Etter store snøfall kan det ta litt tid før måkebilen kommer. 
  • Bytte lyspærer i fellesarealer som oppgang, kjeller, loft og gårdsrom.
  • Reparere låser og callinganlegg i oppganger.
  • Reparere knuste ruter i fellesområdene.
  • Fjerne tagging i våre eiendommer.
  • Reparere maskinene i vaskekjelleren der det finnes.
  • Ukentlig trappevask i heleide kommunale gårder.

Dersom du bor i et sameie eller borettslag har sameiet eller borettslaget vanligvis ansvar for disse oppgavene. Se reglene der du bor.

Vakthold

Boligbygg har en egen avtale om bomiljøvakthold. Vekterne går faste runder og kan også tilkalles hvis det oppstår akutte eller vanskelige situasjoner.