Besøk byggeplassen

Her finner du praktisk informasjon om besøkssenteret vårt, og hvordan du melder på din klasse.

Om tilbudet

Elevene vil få en omvisning på byggeplassen, de får prøve seg på betongfaget ved å støpe sine egne skåler, og lære om det nye Tøyenbadet ved help av en 3D-modell og VR-briller. Samtidig får de en unik mulighet til å møte og stille spørsmål til ulike rollemodeller som jobber på byggeplassen, dette er alt fra fagarbeidere til prosjektledere.

Programmet inngår i Arbeidslivets skolesekk, et unikt tilbud til grunnskoleelevene i Oslo. Det er bygget opp på samme måte som Den kulturelle skolesekken, men tilbyr i stedet innblikk i de mange mulighetene i arbeidslivet.

Tid og sted

Vi tar imot skoleklasser på tirsdager og torsdager fra kl. 09:30 - 13:30. Vi holder stengt på helligdager og høytider.

Besøkssenteret ligger sentralt til i Tøyenparken, nærme Tøyen t-bane og Ensjøveien busstopp. Se lenke til kart.

Påmelding

Klikk på denne lenken for å komme til bookingskjema.

Økt rekruttering, inkludering og mangfold

Besøkssenteret til det nye Tøyenbadet er et tiltak i et større samarbeid mellom Oslobygg KF, Utdanningsetaten og Byggenæringens Landsforening, hvor målet er å jobbe sammen for økt rekruttering og større mangfold i byggenæringen.

Prosjekt for rekruttering, inkludering og mangfold (PRIM) er et initiativ fra Oslobygg KF, som vil bruke utbyggingen av det nye Tøyenbadet som pilotprosjekt til å rekruttere og beholde kvinnelige lærlinger og fagarbeidere i samarbeid med sine leverandører.

Mer informasjon

Her kan du lese mer om prosjektet.

Her kan du lese mer om det nye Tøyenbadet.