Til innhold

Svar på tilbud om barnehageplass

Husk å svare på tilbud innen ti dager, ellers mister du plassen!

Når får du svar?

Du får kun ett tilbud per søknad, og dermed kun tilbud i én av opptaksrundene. Får du ikke tilbud om plass i første opptaksrunde betyr det at det ikke var ledig plass til ditt barn i noen av de ønskede barnehagene. Etter hver opptaksrunde blir det nye ledige plasser på grunn av oppsigelser og nei-takk-svar, og derfor kan du få plass i en ønsket barnehage i senere opptaksrunder. Hvis det ikke blir ledig plass i en ønsket barnehage vil barn med lovfestet rett få tilbud om plass i en annen barnehage.

Barn med rett til plass i august eller september​

  • 1. opptaksrunde: Vi sender tilbud 16. april. Svarfrist 26. april
  • 2. opptaksrunde: Vi sender tilbud 15. mai. Svarfrist 25. mai
  • 3. opptaksrunde: Vi sender tilbud 8. juni. Svarfrist 18. juni

Etter 3. opptaksrunde sender vi ut tilbud om barnehageplass løpende. Det er ingen faste datoer for utsendelser. De fleste får tilsendt tilbud før sommerferien. Alle vil få tilbud senest den måneden barnet har rett til plass.

Barn med rett til plass i oktober eller november

  • Tilbud sendes ut i løpet av høsten, senest den måneden barnet har rett til plass.

Barn som har søkt om å bytte barnehageplass senest 1. mars

  • Vi sender tilbud 15. mars i bytte-runden. Svarfrist 25. mars.

Ikke alle som søker om å bytte vil få et tilbud i bytte-runden, det er avhengig av antall søkere og ledige plasser i barnehagene. Får du ikke tilbud står du fortsatt på søkerliste, og kan få tilbud hvis det er ledige plasser etter at alle barn med lovfestet rett har fått et tilbud. Dette gjelder de kommunale barnehagene, de private barnehagene velger selv ut fra sine opptakskriterier hvem som får tilbud.  

Andre barn 

Når du kan få tilbud om plass er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Vi kan dessverre ikke si noe om når du kan forvente å få tilbud om plass. Søknaden løper helt til du får plass, eller sletter den. 

Hvordan varsler vi deg om tilbudet?

Vi sender tilbud til din digitale postkasse eller Altinn, og du kan også finne tilbudet i meldingsboksen på Oslo kommunes Min side. Du får varsel om tilbudet til e-postadressen du har registrert i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Det kan ta noen timer før du mottar varselet på e-post, og du kan derfor noen ganger finne tilbudet på Min side, selv om du ikke har fått e-post ennå.

Har du reservert deg mot digital post, eller mangler e-postadresse i det nasjonale registeret, vil du få tilbud som brev i posten.  

Svar på tilbud du har fått

Svar innen ti dager, hvis ikke mister du plassen. Du må ta i bruk plassen innen en måned fra oppstartsdato i tilbudsbrevet dersom det er en kommunal barnehage. Private barnehager har egne regler.

Svar på tilbudet

Bytter du mellom private barnehager, eller fra kommunal til privat må du sende oppsigelse. Les om oppsigelse av barnehageplass. Mellom kommunale barnehager går oppsigelsen automatisk når du takker ja til nytt tilbud.

Vil du stå på søkerlisten (venteliste) til andre barnehager?

  1. Svar på tilbudet.
  2. Vent noen dager til svaret er behandlet av bydelen
  3. Send deretter ny søknad. Den blir behandlet i løpende opptak. Dersom du får nytt tilbud velger du selv om du vil takke ja til ny plass, eller beholde nåværende plass.

Klage på tilbud om barnehageplass

Ta kontakt med bydelen din dersom du vurderer å sende inn klage. Les om klagemuligheter i Oslo kommunes barnehageforskrift.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen