Til innhold

Svar på tilbud om barnehageplass

Husk å svare på tilbud innen ti dager, ellers mister du plassen!

Svar på tilbud du har fått

Svar innen ti dager, hvis ikke mister du plassen. Du må ta i bruk plassen innen en måned fra oppstartsdato i tilbudsbrevet dersom det er en kommunal barnehage. Private barnehager har egne regler.

Svar på tilbudet

Vil du stå på søkerlisten (venteliste) til andre barnehager?

  1. Svar på tilbudet.
  2. Vent noen dager til svaret er behandlet av bydelen
  3. Send deretter ny søknad. Den blir behandlet i løpende opptak. Dersom du får nytt tilbud velger du selv om du vil takke ja til ny plass, eller beholde nåværende plass.

Når får du svar?

Barn med rett til plass i august eller september

  • De fleste får tilsendt tilbud før sommerferien, i en av opptaksrundene. Noen får tilbud i løpet av sommeren. Alle vil få tilbud senest den måneden barnet har rett til plass.

Barn med rett til plass i oktober eller november

  • Tilbud sendes ut i løpet av høsten, senest den måneden barnet har rett til plass.

Løpende opptak og barn som ønsker å bytte barnehageplass

Når du kan få tilbud om plass er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Vi kan dessverre ikke si noe om når du kan forvente å få tilbud om plass.

Klage på tilbud om barnehageplass

Ta kontakt med bydelen din dersom du vurderer å sende inn klage. Les om klagemuligheter i Oslo kommunes barnehageforskrift.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen