Søke eller bytte barnehageplass - gammel tekst til gammel forskrift

Søke eller bytte barnehageplass - gammel tekst til gammel forskrift

Les om hvordan du søker om barnehageplass, hvordan du søker om å bytte, og hvilke regler som gjelder for når du kan forvente å få plass.

Viktig å sjekke før du søker

 • Finn ut når du må søke om plass
 • At du har satt opp riktig oppstartsdato
 • Finn ut hvilke barnehager du vil søke plass i
 • Sjekk at barnehagene tar imot barn i riktig alder
 • Les vedtektene på barnehagenes egne sider hvis du søker om plass i private barnehager

Les om hvordan du søker om barnehageplass, hvordan du søker om å bytte, og hvilke regler som gjelder for når du kan forvente å få plass.

Rett til barnehageplass gjelder i kommunen der barnet bor. Retten gjelder barn som ikke har plass fra før, og som søker før fristen.

Dersom det ikke er ledig plass der du ønsker plass kan du få tilbud om barnehageplass i en annen barnehage i Oslo. Har du søkt om plass i nærheten av der dere bor, prøver vi å finne plass i andre barnehager i nærheten. 

 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden januar- juli har rett til plass i august det året de fyller ett år. 
 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november har lovfestet rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år. 
 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fylt ett år. 
 • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass i august. 

Du kan søke om barnehageplass uten at barnet bor i Oslo, men barnet må ha bostedsadresse i Oslo ved oppstart. Flytter du ut av kommunen kan du beholde plassen i maks tre måneder i kommunale barnehager (private barnehager har egne vedtekter).

Når må du søke for å ha rett til plass?

 • Søknadsfrist for barn med rett til plass i august og september er 1. mars. Ønsket oppstartsdato må være senest i den måneden barnet har rett til plass (august eller september.
 • Søknadsfrist for barn med rett til plass i oktober og november er 15. august. Ønsket oppstartsdato må være senest den måneden barnet har rett til plass (oktober eller november). 

Barn som er eldre enn ett år i oktober og november vil også være med i opptaket for plass i oktober og november hvis de ikke har plass fra før og søker før fristen. Fordi det er flest ledige plasser i august, og dermed størst muligheter til å få plass i ønsket barnehage, anbefaler vi eldre barn å søke før fristen 1. mars med ønsket oppstart i august. 

Dette er kommunens søknadsfrister. Private barnehager oppfordres også til å følge dem som en del av det samordnede opptaket, men noen private tildeler plass i oktober og november i løpet av våren og sommeren. Har du private barnehager på din søkerliste anbefales du derfor å søke før 1. mars selv om du har rett til plass først i oktober og november.

Har du allerede søkt om plass og venter på tilbud trenger du ikke sende ny søknad for å få rett til plass. Hvis du ønsker å gjøre endringer i søknaden må du gjøre det før søknadsfristen.

Kan du søke om oppstart før måneden barnet har rett til plass?

Ja, men det er ikke sikkert du får tilbud om oppstart når du ønsker. Send søknaden 2-3 måneder før du ønsker plass. 

Du vil få tilbud når det er ledig plass til barnet ditt, senest måneden barnet har lovfestet rett til plass. Søknaden gjelder til du får et tilbud eller selv sletter søknaden.

Barnehageplass i kommunale barnehager må tas i bruk innen en måned fra tilbudt startdato (du må betale fra startdato). Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer når plassen må tas i bruk.

Kan du søke om oppstart senere enn måneden barnet har rett til plass?

Ja, men da har du ikke lenger rett til plass. Det kan hende du må vente lenge før du får tilbud.

Barn som allerede går i barnehage i Oslo har ikke rett til ny barnehageplass i Oslo med mindre de mister plass i familiebarnehage på grunn av alder, eller mister plass i bedriftsbarnehage i perioden 1. mars til 31. juli.

Ønsker du å bytte barnehage kan du få et tilbud dersom det er ledig plass til barnet i en av barnehagene du har søkt. Dette gjelder også dersom du har takket ja til et tilbud om plass, men ønsker plass i annen barnehage. Da må du sende ny søknad. 

I mars hvert år gjennomføres en opptaksrunde for de som har søkt om å bytte barnehage før 1. mars. Da tildeles hovedsakelig plasser som blir ledige i august. Etter denne opptaksrunden tildeles plasser til barn med lovfestet rett til plass.

Når må du søke for å være med i opptaksrunde for bytte?

 • Søknadsfrist til opptaksrunde for bytte av barnehage er 1. mars.

Har du allerede søkt om å bytte plass, og venter på tilbud, trenger du ikke sende ny søknad for å være med i bytterunden. Men hvis du vil endre søknaden må dette gjøres før søknadsfristen.

Det er mulig å søke om å bytte barnehage etter 1. mars, men da vil du kun få et tilbud hvis det ikke er barn med lovfestet rett på søkerlisten når det blir ledig plass.

Mister barnet plass i nåværende barnehage hvis du søker om å bytte?

Nei, det gjør dere ikke. Dersom dere får tilbud om å bytte barnehageplass og ikke ønsker å bytte likevel, kan dere takke nei til plassen og beholde nåværende barnehageplass.

​​Hvor lenge barnet har ventet på plass har ingenting å si for plass på søkerlisten. Les om hva som avgjør plass på søkerlistene til kommunale barnehager her. Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer hvilke barn som får tilbud om plass først. Du finner vedtektene til de private barnehagene på barnehagenes egne sider.

 

Du søker på samme måte, enten du søker plass for første gang eller du søker om å bytte barnehage. Du kan søke om plass i inntil fem barnehager samtidig.

Gå til oversiktssiden over alle barnehager og klikk "legg til" for å velge hvilke barnehager du vil søke plass i. Når du har valgt barnehage, klikk på "gå videre" og "registrer søknad". I registreringsprosessen setter du opp barnehagene i en prioritert rekkefølge.

 

Velg barnehager og registrer søknad her

 

Når søknaden er sendt inn får du en bekreftelse på søknaden, med varsel på e-post eller sms. Lurer du på hvordan du får svar på søknaden, når du får svar, og hva du må gjøre når du får tilbud om barnehageplass? Les mer om hva som skjer ved tilbud om barnehageplass.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen