Til innhold

Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt

Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. 

Hvem kan søke om å få redusert oppholdsbetalingen?

Du kan søke om redusert oppholdsbetaling dersom barnet ditt

  • bor i husholdning med en årlig inntekt som er lavere enn 541 500 kroner.
  • er 3-5 år og bor i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, eller Søndre Nordstrand, og husholdningen har lavere samlet inntekt enn 619 000. 

Finn ut om du kan søke om å få redusert betaling hvis du er usikker.

Dere må ha barnehageplass for å søke om redusert oppholdsbetaling. Enten må barnet allerede gå i barnehage, eller så har dere takket ja til plass i barnehage.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

  • En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor ikke et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist

For nye søkere

Frist for å søke redusert foreldrebetaling er tre uker etter at du har takket ja til tilbud om plass. Men får du tilbud i løpet av våren, med oppstart først i august eller september skal du ikke søke før du har fått årets skattemelding. Siste frist for barn med oppstart i august er 30. juni. Søknad som kommer etter fristen vil være gjeldende fra påfølgende fakturamåned.

For de som har barn som allerede går i barnehage

Du må sende søknad hvert år, og senest innen utgangen av juni. 

Slik søker du

Hva skjer videre?

Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet får du et brev som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen.