Pris og betaling

Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt

Alle med rett til plass i august og september har fått tilbud

Årets opptak for barn med rett til plass i august og september er avsluttet, og bydelene gir nå tilbud i løpende opptak til barn på søkerlistene i barnehager med ledige plasser. Det er i hovedsak barn 3-6 år som får tilbud nå, men bydeler med god kapasitet kan også gi tilbud til yngre barn.

Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. 

Hvem kan søke om å få redusert foreldrebetaling?

Du kan søke om redusert oppholdsbetaling hvis:

  • Familien har en samlet årsinntekt under 574 750 kroner, eller
  • Familien har en samlet årsinntekt på under 656 000 kroner, og ditt barn er født i 2015 eller 2016 og går i barnehage i bydel Alna, Bjerke, Grorud, Stovner eller Søndre Nordstrand.

Finn ut om du kan søke om å få redusert betaling hvis du er usikker.

Dere må ha barnehageplass for å søke om redusert foreldrebetaling. Enten må barnet allerede gå i barnehage, eller så har dere takket ja til plass i barnehage.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt før skatt. 

  • En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor ikke et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist

For nye søkere

Frist for å søke redusert foreldrebetaling er to uker etter at du har takket ja til tilbud om plass. Men får du tilbud i løpet av våren, med oppstart først i august eller september skal du ikke søke før du har fått årets skattemelding. Siste frist for barn med oppstart i august er 30. juni. Søknad som kommer etter fristen vil være gjeldende fra påfølgende fakturamåned.

For de som har barn som allerede går i barnehage

Du må sende søknad hvert år, og senest innen utgangen av juni. 

Slik søker du

Hva skjer videre?

Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet får du et brev som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen.