Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt

Åpen dag i barnehagen

Mange barnehager vil på grunn av koronasituasjonen ikke gjennomføre åpen dag som vanlig.

Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. 

Hvem kan søke om å få redusert foreldrebetaling?

Du kan søke om redusert pris hvis:

  • Familien har en samlet årsinntekt under 574 750 kroner, eller
  • Familien har en samlet årsinntekt på under 656 000 kroner, og ditt barn er født i 2015 eller 2016 og går i barnehage i bydel Alna, Bjerke, Grorud, Stovner eller Søndre Nordstrand.

Finn ut om du kan søke om å få redusert betaling hvis du er usikker.

For å kunne søke må ditt barn allerede gå i barnehage, eller så må du ha takket ja til plass i barnehage.

Søknadsfrist

For nye søkere

Frist for å søke redusert pris er to uker etter at du har takket ja til tilbud om plass. Men får du tilbud i løpet av våren, med oppstart først i august eller september skal du ikke søke før du har levert årets skattemelding. Siste frist for barn med oppstart i august er 30. juni. Får du redusert inntekt i løpet av året, kan du sende søknad når du ønsker. Søknader som kommer etter fristen vil være gjeldende fra påfølgende fakturamåned.

For de som har barn som allerede går i barnehage

Du må sende søknad hvert år, og senest innen utgangen av juni. 

Søknad og dokumentasjon

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra familiens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt før skatt. 

  • Som familie regnes ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Inntekten skal dokumenteres med levert skattemelding for 2019 til de som inngår i familien. Hvis inntekten er annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må du også legge ved dokumentasjon som viser dette.

Bor ikke et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert. 

Slik søker du

 

Logg inn på MinSide for å søke om redusert pris for barnehage

Har du ikke mulighet å logge inn, er det også mulig å skrive ut søknadsskjema og levere til bydelen der barnehagen ligger. Last ned søknadsskjema (PDF)

Hva skjer videre?

Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet får du et brev som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen