Til innhold
Pris og betaling

Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. 

Hvem kan søke om å få redusert foreldrebetaling?

Du kan søke om å få lavere pris for barnehage dersom barnet ditt

  • bor i en husholdning med en årlig inntekt som er lavere enn 548 167 kroner.
  • er født 2014-2017 og bor i en husholdning med en samlet årlig inntekt under 548 500 kroner
  • er født 2014-2015 og bor i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, eller Søndre Nordstrand, og husholdningen har samlet årlig inntekt som er lavere enn 636.300.

Finn ut om du kan søke om å få redusert betaling hvis du er usikker.

Dere må ha barnehageplass for å søke om redusert foreldrebetaling. Enten må barnet allerede gå i barnehage, eller så har dere takket ja til plass i barnehage.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt før skatt. 

  • En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor ikke et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist

For nye søkere

Frist for å søke redusert foreldrebetaling er to uker etter at du har takket ja til tilbud om plass. Men får du tilbud i løpet av våren, med oppstart først i august eller september skal du ikke søke før du har fått årets skattemelding. Siste frist for barn med oppstart i august er 30. juni. Søknad som kommer etter fristen vil være gjeldende fra påfølgende fakturamåned.

For de som har barn som allerede går i barnehage

Du må sende søknad hvert år, og senest innen utgangen av juni. 

Slik søker du

Hva skjer videre?

Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet får du et brev som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen.