Til innhold

Foreldreundersøkelse

Tidligere har Oslo kommune hatt en egen undersøkelse, men fra og med 2016 vil Oslo bruke en nasjonal undersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.

Om undersøkelsen

 • Gjennomføres hver høst
 • Felles undersøkelse laget av Utdanningsdirektoratet
 • Alle de kommunale barnehagene deltar
 • Det er valgfritt for private barnehager å delta
 • Besvarelsen er anonym

Resultater 2017

Resultatene for 2017 viser at:

 • foreldre i stor grad er fornøyde eller meget fornøyde med barnehagetilbudet, 57 prosent er totalt sett svært fornøyd og 35 prosent er ganske fornøyd.
 • foreldre er mest fornøyd med barnets trivsel og utvikling.
 • foreldre er minst fornøyd med inne- og utemiljø samt og medvirkning. 

Barnehagene utarbeider tiltak basert på sine resultater i samråd med foreldrene.

Skalaen går fra 1 til 5, der 1 er dårligst og 5 er best. Gjennomsnitt per tema med resultater:

 • Ute- og innemiljø: 4,0
 • Relasjon mellom barn og voksen: 4,5
 • Barnets trivsel: 4,7
 • Informasjon: 4,3
 • Barnets utvikling: 4,6
 • Medvirkning: 4,2
 • Henting og levering: 4,4
 • Tilvenning og skolestart: 4,4
 • Tilfredshet: 4,4

Svarprosent: 74 prosent.

Leter du etter resultatene for din barnehage?

Barnehagenes egne resultater finner du på barnehagenes egne sider.

Vil du vite mer?