Til innhold

Foreldreundersøkelse

Du får kun tilbud i én av opptaksrundene. Fikk du ikke tilbud 16. april? Finn dato for når vi sender ut tilbud.

Tidligere har Oslo kommune hatt en egen undersøkelse, men fra og med 2016 vil Oslo bruke en nasjonal undersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.

Om undersøkelsen

 • Gjennomføres hver høst
 • Felles undersøkelse laget av Utdanningsdirektoratet
 • Alle de kommunale barnehagene deltar
 • Det er valgfritt for private barnehager å delta
 • Besvarelsen er anonym

Resultater 2017

Resultatene for 2017 viser at:

 • foreldre i stor grad er fornøyde eller meget fornøyde med barnehagetilbudet, 57 prosent er totalt sett svært fornøyd og 35 prosent er ganske fornøyd.
 • foreldre er mest fornøyd med barnets trivsel og utvikling.
 • foreldre er minst fornøyd med inne- og utemiljø samt og medvirkning. 

Barnehagene utarbeider tiltak basert på sine resultater i samråd med foreldrene.

Skalaen går fra 1 til 5, der 1 er dårligst og 5 er best. Gjennomsnitt per tema med resultater:

 • Ute- og innemiljø: 4,0
 • Relasjon mellom barn og voksen: 4,5
 • Barnets trivsel: 4,7
 • Informasjon: 4,3
 • Barnets utvikling: 4,6
 • Medvirkning: 4,2
 • Henting og levering: 4,4
 • Tilvenning og skolestart: 4,4
 • Tilfredshet: 4,4

Svarprosent: 74 prosent.

Leter du etter resultatene for din barnehage?

Barnehagenes egne resultater finner du på barnehagenes egne sider.

Vil du vite mer?