MUV kreativt gjenbrukssenter

Om MUV kreativt gjenbrukssenter
MUV startet som er prosjekt i bydel Frogner tilbake i 2011 for så å bli et tilbud til alle barnehager i Oslo i 2018. MUV er utviklet og ledes av Åse Bakken og Tine Selinger.