Søk om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav

Her kan du sende inn søknadsskjema om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder/styrer med tilhørende vedlegg.

Slik søker du

Bydelene har egne søknadsskjemaer og ulike krav til vedlegg. Ta kontakt med bydelen din for å få tilgang til riktig skjema og veiledning om vedlegg.

Det er styrer eller en annen representant fra barnehagen som må sende inn skjemaet. Utfylt søknadsskjema fra bydelen og vedlegg lastes opp når du logger inn.

Eksempler på vedlegg du kan bli bedt om å laste opp i søknaden:

  • bydelens søknadsskjema
  • utlysning (kopi av daterte relevante offentlige utlysninger)
  • utvidet søkerliste hvor søkernes kvalifikasjoner fremgår (der det kan hentes ut)
  • arbeidsbekreftelse, CV og kopi av relevante attester
  • vitnemål til den det søkes dispensasjon for
  • kopi av veileders vitnemål
  • andre relevante vedlegg som for eksempel veiledningsplan

Søk om midlertidig dispensasjon (logg inn)

Behandling av søknaden

Søknaden vurderes etter regleverket som er beskrevet i Barnehagelovens §§ 24 og 25 med forskrifter.

Innsendt skjema blir automatisk registrert i bydelenes sak- og arkivsystem for videre behandling. Når skjemaet er registrert, blir søknadnen vurdert av en saksbehandler i bydelen. Når søknaden er ferdig behandlet, vil vedtaket bli sendt til barnehagen.

Har du spørsmål om søknaden?

Har du spørsmål om søknadskjemaet eller trenger informasjon om hvilke dokumenter du trenger, kontakt barnehageadministrasjonen i din bydel.