Til innhold

Jobb i Oslobarnehagen

Vi søker engasjerte og dyktige medarbeidere som vil gi alle barn i barnehagen en god start og gode læringsarenaer. Oslobarnehagen satser på kompetanseutvikling og verdsetter ulik pedagogisk fagkompetanse.

Satsningsområder

  • Pedagogisk ledelse
  • De yngste barna
  • Barn som trenger ekstra oppfølging
  • Språk og språkstimulering

Ulike stillingstyper i Oslobarnehagen

Bydelene har ulik organisering og har ulike stillingstyper. I tillegg til å jobbe som styrer, pedagogisk leder og barnehagemedarbeider kan du for eksempel søke på stillinger som fagleder, støttepedagog eller språkpedagog. 

Vi ønsker flere barnehagelærere og pedagoger med annen relevant utdanning, gjerne med flerkulturell kompetanse. Vi ønsker også flere barne- og ungdomsarbeidere i stillingene som barnehagemedarbeidere. 

Kompetanseutvikling

Oslobarnehagen ønsker økt kvalitet gjennom kompetanseheving og utvikling av den enkelte barnehage gjennom god ledelse. 

Les om kompetanseutvikling i Oslobarnehagen.

Oslobarnehagens ansatte

Nøkkeltall om barnehagenes ansatte finner du på barnehagefakta.no. Her kan du også finne nøkkeltall på bydelsnivå, og annen informasjon barnehagene.

Ta kontakt med aktuell bydel eller barnehage dersom du har spørsmål om stillinger.

Finn kontaktpersoner for jobbsøkere i bydelene

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen