Til innhold

Jobb i Oslobarnehagen

Vi søker engasjerte og dyktige medarbeidere som vil gi alle barn i barnehagen en god start og gode læringsarenaer. Oslobarnehagen satser på kompetanseutvikling og verdsetter ulik pedagogisk fagkompetanse.

I kommunale barnehager må alle ny ansatte kunne norsk tilsvarende Norskprøve B1, og kunne bidra til barns generelle utvikling, inkludert språkutvikling, før skolestart. Alle ansatte må legge frem politiattest for å arbeide i barnehagen.

Ulike stillingstyper i Oslobarnehagen

Bydelene har ulik organisering og har ulike stillingstyper. I tillegg til å jobbe som styrer, pedagogisk leder og barnehagemedarbeider kan du for eksempel søke på stillinger som fagleder, støttepedagog eller språkpedagog. 

Vi ønsker flere barnehagelærere og pedagoger med annen relevant utdanning, gjerne med flerkulturell kompetanse. Vi ønsker også flere barne- og ungdomsarbeidere i stillingene som barnehagemedarbeidere. 

Satsingsområder

  • God ledelse
  • Økt kvalitet og styrket læringsarena
  • God sosial utvikling og språkutvikling 
  • Fange opp utsatte barn og bidra til sosial mobilitet
  • God sammenheng og samarbeid med skolen
  • Godt foreldresamarbeid

Les om kvalitetsstandarder i Oslobarnehagen.

Kompetanseutvikling

Oslobarnehagen ønsker økt kvalitet gjennom kompetanseheving og utvikling av den enkelte barnehage gjennom god ledelse. For tiden har kommunen fokus på kompetanse om barns språkutvikling, inkludert kompetanse om språkkartlegging (TRAS) og etterutdanning av barnehagemedarbeidere (ABLU).

Les om kompetanseutvikling i Oslobarnehagen.

Oslobarnehagens ansatte

Nøkkeltall om barnehagenes ansatte finner du på Utdanningsdirektoratets rapportportal. Her kan du også finne nøkkeltall på bydelsnivå, og annen informasjon barnehagene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med aktuell bydel eller barnehage.

 

Finn kontaktpersoner for jobbsøkere i bydelene

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen