Til innhold
Vøyensvingen barnehage

Brukerundersøkelse - 2017

Nye tilbud om barnehageplass er sendt ut

Alle tilbud i 3. opptaksrunde er nå tilgjengelig i søknadsportalen. Fikk du ikke tilbud, men har rett til plass i august eller september, vil du få tilbud senest i løpet av juni. Bydelene sender ut nye tilbud fortløpende. 

72
3.8
4.7
4.5
4.7
4.4