Brukerundersøkelse - 2018

Teisen Gård barnehage avvikles fra sommeren 2021

Teisen Gård barnehage avvikles fra 31. juli 2021. Barnehagen er derfor ikke med i hovedopptaket 2021.

71
3
4.1
3.2
3.7
3