Romsås senter barnehage ble nedlagt og stengt fra 01.08.2022