Nordskrenten barnehage skal sammenslås med Nordre Ås barnehage fra 01.08.23.

Det vil derfor ikke være mulig å søke om plass.