Lindebergskogen barnehage

Barnehagen flytter midlertidig

På grunn av rehabilitering av Lindebergskogen barnehage skal vi midlertidig flytte inn i lokalene til Furua barnehage fra 01.08.22. Vi regner med å være der ut februar 2023. Ny adresse er: Lindebergåsen 42 D, 1068 OSLO