Læringsverkstedet Bjerke Panorama

Brukerundersøkelse - 2018

Frist 15. august for opptak i oktober og november

Barn med rett til plass i oktober og november må sende inn søknad senest 15. august for å være garantert plass. Har du allerede sendt søknad, trenger du ikke sende på ny. Det er barn som er ett år senest i november og som ikke har plass fra før som er med i opptaket.

90
4.2
4.7
4.4
4.7
4.6