Finn barnehage i Oslo

Nordstrand åpen barnehage

Alle med rett til plass i august og september har fått tilbud

Årets opptak for barn med rett til plass i august og september er avsluttet, og bydelene gir nå tilbud i løpende opptak til barn på søkerlistene i barnehager med ledige plasser. Det er i hovedsak barn 3-6 år som får tilbud nå, men bydeler med god kapasitet kan også gi tilbud til yngre barn.

Gå videre

Ferie og fridager

Vi holder stengt for å ivareta smittevernhensyn. Vi regner med å være stengt ut 2020.

Kontakt

Telefon

992 85 101

Kontakt barnehagens ledelse

Kontakt barnehagens avdelinger

Besøksadresse

Langbølgen 1, 1150 OSLO

Nordstrand åpen barnehage

Nordstrand åpen banrehage (tidligere Karlsrud åpen barnehage) er et leketilbud for barn i barnehagealder (0- 15 måneder). Barna har ikke har fast plass, men kan komme sammen med en omsorgsperson når de ønsker innenfor barnehagens åpningstid. Barnehagen er en del av Nordstrand Familiesenter som er et lavterskeltilbud.

Barnehagen er midlertidig stengt i forbindelse med flytting. 

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Bydel Nordstrand
  • Åpen barnehage
  • Avdelingsbarnehage
  • 0 år - 1.25 år

Slik jobber vi

Vi kan tilby foreldre hjelp til å danne nettverk, se barn og foreldre, støtte foreldre i omsorgsrollen. Vi legger vekt på samspill, tidlig hjelp og veiledning ved behov.

Foreldrene mener

Denne barnehagen har ikke gjennomført den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager. Les mer om den nasjonale brukerundersøkelsen for barnehager her.

Pris

Tilbudet er gratis.


Daglig leder

Gunhild Å.Lauritzen

Telefon: 992 85 101

E-post: