Til innhold
Karen Aasumb barnehage

Brukerundersøkelse - 2016

Nye tilbud om barnehageplass er sendt ut

Alle tilbud i 3. opptaksrunde er nå tilgjengelig i søknadsportalen. Fikk du ikke tilbud, men har rett til plass i august eller september, vil du få tilbud senest i løpet av juni. Bydelene sender ut nye tilbud fortløpende. 

50
3.9
4.6
4.3
4.6
4.2