Til innhold
Goliaskogen barnehage

Brukerundersøkelse - 2016

Nye tilbud om barnehageplass er sendt ut

Alle tilbud i 3. opptaksrunde er nå tilgjengelig i søknadsportalen. Fikk du ikke tilbud, men har rett til plass i august eller september, vil du få tilbud senest i løpet av juni. Bydelene sender ut nye tilbud fortløpende. 

80
3.7
4.3
3.5
4
3.6