Til innhold

Trosterud senter barnehage

Gå videre

Åpningstid

 • Mandag: 07:30 - 16:30
 • Tirsdag: 07:30 - 16:30
 • Onsdag: 07:30 - 16:30
 • Torsdag: 07:30 - 16:30
 • Fredag: 07:30 - 16:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Vi har stengt alle offentlige fridager i tillegg til julaften og nyttårsaften og fem planleggingsdager i året. I 2018 har vi planleggingsdager 15. januar, 5. februar, 24. september, 9. november, 12. november.

Kontakt

E-post

Kontakt barnehagens ledelse

Kontakt barnehagens avdelinger

Besøksadresse

Tvetenveien 223, 0675 OSLO

Trosterud senter barnehage

Barnehagen har en avdeling for barn innenfor autismespekteret, og en avdeling for barn med alvorlig grad av astma og allergi, eller ulike sjeldne diagnoser.

Avdeling for barn med autismespekterforsyrrelser:

 • Tar inn barn som er diagnostisert eller under utredning for diagnosen autismespekterforsyrrelser.

Avdeling for barn med astma, allergi og ulike sjeldne diagnoser:

 • Tar inn barn med alvorlig grad av astma og allergi og somatisk sykdom, for eksempel barn med hjerteproblemer, immunsviktsykdommer og barn med sjeldne diagnoser som har behov for et sanert miljø .
 • Det er ikke anledning for familier som har barn på denne avdelingen til å ha dyr hjemme. Avdelingen har egne regler for hvilke matvarer som kan tas med i barnehagen.
 • Avdelingen er ikke HC-tilrettelagt. Kontakt barnehagen før du søker plass.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Alna
 • Spesialavdeling for barn med funksjonsnedsettelse
 • Avdelingsbarnehage
 • 1 år - 6 år
 • Antall barn: 19
 • Inneareal: 13,3 m per barn
  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2017. Tallene kan ha endret seg.
 • Antall barn per ansatt: 2,1
  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2017. Tallene kan ha endret seg.
 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 18,2%
  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2017. Tallene kan ha endret seg.

Slik jobber vi

Vårt fokus er at alle barn skal ha positive opplevelser i samspill med barn og voksne ut i fra sine egne forutsetninger og behov. Barna skal få en tilrettelagt hverdag som gir mulighet for utvikling og læring. Vi har egen kjøkkenassistent.

I årsplanen vår kan du lese mer om våre mål, satsingsområder, og hvordan vi arbeider for å fremme barns utvikling og trivsel.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20172016
Svarprosent77%82%
Ute- og innemiljø4,44,5
Barnets trivsel4,64,6
Informasjon4,54,4
Barnets utvikling4,74,6
Total tilfredshet4,64,4

Pris

Pris for opphold: 2910,- pr måned

Pris for mat: 170,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling


Barnehagens leder

Lise Omholt

Telefon: 902 55 150

E-post:


Revebarna (1-6 år)

Telefon: 414 33 751

E-post:

Mobiltelefon: 905 02 057

Løvetann (1-6 år)

Telefon: 951 40 082

E-post:

Mobiltelefon: 904 76 798