Brennastubben familiebarnehage AS

Brukerundersøkelse - 2017

Frist 15. august for opptak i oktober og november

Barn med rett til plass i oktober og november må sende inn søknad senest 15. august for å være garantert plass. Har du allerede sendt søknad, trenger du ikke sende på ny. Det er barn som er ett år senest i november og som ikke har plass fra før som er med i opptaket.

70
4.5
5
4.8
5
5