Til innhold

Starte barnehage

Finansiering

Private barnehager som ønsker å etablere seg i eller utvide etablert barnehagedrift i Oslo kommune må søke Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) om offentlig finansiering og for å innlemmes i kommunens planer for å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet. Denne ordningen ble innført etter at barnehagesektoren ble rammefinansiert i 2011 og gjelder fra 2016 også for familiebarnehager. 

Les om tilskudd til private barnehager. 

Godkjenning for drift

Før en barnehage kan settes i drift, må den godkjennes av bydelen. Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet. Søknaden om godkjenning må sendes til bydelen der du ønsker å etablere barnehage.

Når barnehagen er godkjent og i drift, gjennomfører bydelene jevnlig tilsyn med at gjeldende lov og regelverk blir fulgt.

Les mer om tilsyn av barnehager.

Vil du vite mer?

Har du spørsmål når det gjelder beregning av tilskudd eller etablering av barnehager kan du henvende deg til bydelsadministrasjonen der du ønsker å etablere barnehage.