Til innhold

Bygging og rehabilitering av barnehager

Oslo kommune arbeider for å etablere 3000 nye barnehageplasser i løpet av 2019 (2016-2019).

Dette gjør vi for å nå målet om 3000 nye barnehageplasser

  • etablere nye barnehager
  • bevare eksisterende barnehagekapasitet
  • sikre tilstrekkelig areal til barnehageplasser i fremtidig byutvikling

Flere kommunale barnehager er ny under bygging eller rehabilitering. Gå til planlagte og pågående kommunale barnehageprosjekter. 

Det er Omsorgsbygg Oslo KF som rehabiliterer og bygger nye kommunale barnehager.

I tillegg er det en rekke private prosjekter som bidrar til etablering av nye plasser. Oslo kommune har som mål at det fremtidige behovet for barnehageplasser hovedsakelig skal dekkes gjennom bygging av kommunale barnehager.

Se tall for barnehageutbygging i Oslo.

Skjemaer for godkjenninger og tilsagn om tilskudd

Klikk her for mer informasjon om skjemaer for godkjenninger og tilsagn om tilskudd, samt informasjon om tilskuddssatser.