Til innhold

Innsamling av farlig avfall fra borettslag, sameier, velforeninger

Innsamling av farlig avfall fra borettslag, sameier, velforeninger

Borettslag, sameier eller velforening kan søke om låsbare kasser for innsamling av farlig avfall. Dere kan også be om kasser for småelektriske artikler. 

Når kan kassene stå ute?

Kassene står ute en ukes tid i perioden april - oktober. Renovasjonsetaten setter ut og henter inn kassene til avtalt tid. 

Hvem disponerer nøkler?

En vaktmester eller kontaktperson disponerer nøkler. 

Slik søker du

Send søknad

Send søknad til farligavfall@ren.oslo.kommune.no. Husk å få med:

  • Ønsket tidspunkt (vi etterkommer ønsket så langt det er mulig)
  • Navn på borettslag, sameie, velforening etc.
  • Adresse for utplassering
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Antall husstander i borettslaget
  • Ønsker kasse for farlig og/eller småelektrisk avfall

 

Hvordan kan vi ellers levere farlig avfall?

Annen generell innsamling avfarlig avfall er lagt ned. Utenom låsbare kasser må du du levere farlig avfall ved butikker som selger slike varer, eller ved våre gjenbruksstasjoner.