Til innhold
Avfall og gjenvinning

Meld fra om skade i forbindelse med avfallshenting

Meld fra om skade i forbindelse med avfallshenting

Mener du at det er påført skade i forbindelse med avfallsinnsamlingen? Da kan du sende en henvendelse til oss. Unntaket er hvis skaden gjelder bil mot bil. Da må du henvende deg til forsikringsselskapet som har forsikret bilen det gjelder, og de tar saken videre med oss. 

Dette må være klart før du melder fra til oss

Tre vilkår må oppfylles

 • det må foreligge et ansvarsgrunnlag
 • skadelidte må være påført et økonomisk tap
 • det økonomiske tapet må stå i årsakssammenheng med den erstatningsbetingede handlingen/ansvarsgrunnlaget

Du må dokumentere skaden

Du er selv ansvarlig for å vise til at vilkårene for erstatning er oppfylt gjennom klagen du sender oss, og du må legge ved bilder av skaden.

Hvis det kun er avfallsbeholderne som er skadet kan du gi oss beskjed om dette så kjører vi ut ny beholder.

Ikke begynn å utbedre skaden før vi har vurdert saken

Dersom vi ikke får mulighet til å vurdere ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap, kan vi ikke garantere tilbakebetaling.

Hvis du av sikkerhetsmessige årsaker har behov for å utbedre skaden før Renovasjonsetaten har tatt kontakt må skadene dokumenteres godt ved for eksempel bilder.

Slik melder du fra

 • 1Send henvendelse til Renovasjonsetaten

   

  Send henvendelse om skade (logg inn)

  Ikke meld fra om skade i ja/nei-tilbakemeldingsfunksjonen nederst på denne siden. Du må bruke det digitale skjemaet ovenfor.

 • 2Henvendelsen blir behandlet av Renovasjonsetaten

  Henvendelsen blir registrert og behandlet. En saksbehandler kontakter deg når saken er registrert.