Til innhold

Meld fra om skade i forbindelse med avfallshenting

Ingress

Mener du at det er påført skade i forbindelse med avfallsinnsamlingen? Da kan du sende en henvendelse til oss.

Før du sender klagen er det viktig at det foreligger et erstatningsansvar

Tre vilkår må oppfylles

 • det må foreligge et ansvarsgrunnlag
 • skadelidte må være påført et økonomisk tap
 • det økonomiske tapet må stå i årsakssammenheng med den erstatningsbetingede handlingen/ansvarsgrunnlaget

Du er selv ansvarlig for å vise til at vilkårene for erstatning er oppfylt gjennom klagen du sender oss.

Ikke begynn å utbedre skaden før vi har vurdert saken. Dersom vi ikke får mulighet til å vurdere ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap, kan vi ikke garantere tilbakebetaling.

Hvis du av sikkerhetsmessige årsaker har behov for å utbedre skaden før Renovasjonsetaten har tatt kontakt må skadene dokumenteres godt ved for eksempel bilder.

Slik melder du fra

 • 1Send klage til postmottak@ren.oslo.kommune.no

  Henvendelsen må inneholde

  • fullt navn og kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer) til den som klager
  • adresse der skaden har skjedd
  • dato og tidspunkt for oppstått skade
  • dato og tidspunkt for når skaden ble oppdaget
  • registreringsnummer på bil som har forårsaket skaden, eventuelt beskrivelse av bil
  • informasjon om det tatt kontakt muntlig eller skriftlig fra renovatør/ansatt i Renovasjonsetaten i forbindelse med skaden
  • beskrivelse av hendelse og skade
  • navn og kontaktinformasjon til eventuelle vitner
  • bilder av skaden

  Har du annen relevant informasjon kan du legge ved det også.

  Send klagen til postmottak@ren.oslo.kommune.no.

 • 2Klagen blir behandlet av Renovasjonsetaten

  Henvendelsen blir registrert og behandlet. En saksbehandler kontakter deg når saken er registrert. 

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon 23 48 36 50.