Til innhold

Innsamling av farlig avfall

Ordningen med innsamling av farlig avfall er lagt ned. Farlig avfall kan du levere ved butikker som selger slike varer, eller ved våre gjenbruksstasjoner.