Til innhold

Når hentes avfallet

Hjemme hos deg henter vi grønne poser, blå poser, restavfall og papp/papir. Om sommeren henter vi hageavfall i utvalgte områder, og etter jul henter vi juletrær rundt om i hele byen. Større avfallstyper leveres ved våre gjenbruksstasjoner.

 

Finn ut når vi henter papir, grønn pose, blå pose og restavfall

Grønne og blå poser finner du gratis i matbutikken. Ønsker du å endre beholder eller hvor ofte vi tømmer beholderne?

Hvis avfallet er for stort for åpningen til beholderne må du levere avfallet til en gjenbruksstasjon. Gå til oversikt over gjenbruksstasjoner i Oslo.

Avvik i forbindelse med røde dager

  • Er ikke avfallet hentet i løpet av første virkedag etter oppsatt hentedag kan du melde fra til oss. 
  • Unntaket er i forbindelse med røde dager, da kan det være avvik mellom faktisk hentetid, og det som vises i hentekalenderen. 

Hvis det er fullt kan du ikke sette igjen avfall utenfor avfallsdunken

Meld fra om manglende henting 

 

Abonner på varsling for henting av avfall der du bor. 

Avfallsbeholdere og hentedato for MARTIN BORREBEKKENS VEI 34

MARTIN BORREBEKKENS VEI 27
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallMandag 25.03.20191 gang pr. uke
RestavfallMandag 25.03.20191 gang pr. uke
PapirFredag 22.03.2019Hver 2. uke
MARTIN BORREBEKKENS VEI 28
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallMandag 25.03.20191 gang pr. uke
RestavfallMandag 25.03.20191 gang pr. uke
PapirFredag 22.03.2019Hver 2. uke
MARTIN BORREBEKKENS VEI 34
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallMandag 25.03.20191 gang pr. uke
RestavfallMandag 25.03.20191 gang pr. uke
PapirFredag 22.03.2019Hver 2. uke
NORDALVEIEN 67
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallMandag 25.03.20191 gang pr. uke
RestavfallMandag 25.03.20191 gang pr. uke
PapirFredag 22.03.2019Hver 2. uke
NORDALVEIEN 81
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallMandag 25.03.20191 gang pr. uke
RestavfallMandag 25.03.20191 gang pr. uke
PapirFredag 22.03.2019Hver 2. uke