Når hentes avfallet?

Renovasjons- og gjenvinningsetaten henter kildesortert avfall fra alle husholdninger i Oslo.

Se når avfallet hentes hos deg

Avfallsbeholdere og hentedato for Stenbr��tveien 65

STENBRÅTVEIEN 67B
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallTorsdag 30.06.20221 gang pr. uke
PapirOnsdag 06.07.2022Hver 2. uke