Til innhold

Når hentes avfallet

Mansdagsruter kjøres lørdag/søndag, tirsdagsruter kjøres mandag og så videre. Skjærtorsdag er siste hentedag, og det er ikke innsamling langfredag–2. påskedag.

Uken etter påske forskyves hentingen motsatt vei. Mandagsruter kjøres tirsdag, tirsdagsruter kjøres onsdag og så videre. Uken avsluttes lørdag 27. april.

Vi henter grønne poser, blå poser, restavfall og papp/papir hjemme hos deg. Etter jul henter vi juletrær i hele byen. Større avfallstyper leveres ved gjenbruksstasjonene.

 

Finn ut når vi henter papir, grønn pose, blå pose og restavfall

Grønne og blå poser finner du gratis i matbutikken. Ønsker du å endre beholder eller hvor ofte vi tømmer beholderne?

Hvis avfallet er for stort for åpningen til beholderne må du levere avfallet til en gjenbruksstasjon. Gå til oversikt over gjenbruksstasjoner i Oslo.

Avvik i forbindelse med røde dager

  • Er ikke avfallet hentet i løpet av første virkedag etter oppsatt hentedag kan du melde fra til oss. 
  • Unntaket er i forbindelse med røde dager, da kan det være avvik mellom faktisk hentetid, og det som vises i hentekalenderen. 

Hvis det er fullt kan du ikke sette igjen avfall utenfor avfallsdunken

Meld fra om manglende henting 

 

Abonner på varsling for henting av avfall der du bor.