Til innhold
Avfall og gjenvinning

Klemetsrud sorteringsanlegg

Alle gjenbruksstasjonene stenges

Fra og med onsdag 18. mars stenges alle gjenbruksstasjoner i Oslo. Stengingen varer i utgangspunktet til og med 29. mars.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Kontakt

Postadresse

Postboks 240 Alnabru, 0614 OSLO

Besøksadresse

Klemetsrudveien 1, 1278 OSLO

Klemetsrud sorteringsanlegg tar i mot kildesortert husholdningsavfall fra Oslos befolkning som er sortert i tre fraksjoner; plastemballasje i blå poser, matavfall i grønne poser og restavfall i vanlige handleposer. Posene sorteres fra hverandre etter farge i det optiske sorteringsanlegget. Dette er en del av Oslos kretsløpsbaserte kildesorteringssystem.