Til innhold
Avfall og gjenvinning

Klemetsrud sorteringsanlegg

Kontakt

Besøksadresse

Klemetsrudveien 1, 1278 OSLO

Klemetsrud utsorteringsanlegg tar i mot husholdningsavfall som er sortert i tre fraksjoner; plastemballasje i blå poser, matavfall i grønne poser og restavfall i vanlige handleposer. Posene sorteres fra hverandre etter farge i det optiske sorteringsanlegget. Dette er en del av Oslos kretsløsbaserte kildesorteringssystem.