Til innhold

Innsamling av farlig avfall fra borettslag, sameier, velforeninger

Borettslag, sameier eller velforening kan søke om låsbare kasser for innsamling av farlig avfall. Kassene står ute en ukes tid i perioden april - oktober. En vaktmester eller kontaktperson disponerer nøkler. Renovasjonsetaten setter ut og henter inn kassene til avtalt tid. Dere kan også be om kasser for småelektriske artikler.

Slik søker du

Send søknad

Send søknad til farligavfall@ren.oslo.kommune.no. Husk å få med:

  • Ønsket tidspunkt (vi etterkommer ønsket så langt det er mulig)
  • Navn på borettslag, sameie, velforening etc.
  • Adresse for utplassering
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Antall husstander i borettslaget
  • Ønsker kasse for farlig og/eller småelektrisk avfall