Hva skjer med det andre avfallet?

Hva skjer med det andre avfallet?