Hva skjer med det andre avfallet?

Alt avfall du leverer inn til en gjenbruksstasjon blir behandlet og gjenvunnet på den mest optimale måten. Her kan du lese om hva som skjer med noen av avfallstypene etter du har levert de inn.

Hvis du lurer på hvordan du skal kildesortere, kan du lese om de vanligste sortene avfall her, søke opp avfallet på sortere.no, eller lese hva du kan returnere hvor på hver enkelt gjenbruksstasjon.

Gips

Gips kvernes opp og benyttes som råvarer for å lage ny gips.

Asfalt

Brukt asfalt brukes til produksjon av ny asfalt.

Bildekk

Bildek kvernes opp for å lage dekke på for eksempel fotballbaner og sprengmatter.

Metall

Metallet kvernes og sorteres på et eget mottak. Etterpå selges det som sekundær råvare på verdensmarkedet, slik at det kan benyttes i nye produkter.

Blandet plast

Blandet plast sendes til sortering.

Plast som er egnet for materialgjenvinning blir kvernet til plastgranulat og solgt som sekundærråvare. Plastgranulatet kan benyttes til produksjon av flasker, rør, tauverk, isolasjonsmateriale, plastseter, leker, bygningsmaterialer, kasser, kanner, brett og andre produkter.

Plast som ikke kan materialgjenvinnes, energigjenvinnes istedet.

Trevirke og impregnert trevirke

Vanlig trevirke kvernes til flis og energigjenvinnes for å produsere fjernvarme eller ulike typer damp.

Impregnert trevirke

Impregnert trevirke energigjenvinnes i egne anlegg som renser ut avgasser for å minimere utslippene ved forbrenning.

Isopor

Isopor komprimeres og smeltes. Kan brukes til produksjon av produkter som isolasjon og grunnmurselementer.

Vinduer

På vanlige vinduer sendes karmene til energigjenvinning, mens glasset blir knust og gjenvunnet til nye isolasjonsmaterialer.

Isolerglassvinduer

Karmene blir energigjenvunnet ved anlegg som har tillatelse til å forbrenne farlig avfall. Glasset blir knust og gjenvunnet til isolasjonsmaterialer.

Spillolje

Spillolje benyttes til energigjenvinning som alternativ til fyringsolje.

Hvitevarer

Hvitevarer som kan være egnet til ombruk sendes til Norsk Ombruk. Norsk Ombruk funksjonstester, skifter ut deler og rengjør produktene før de videreselges. Hvitevarer som ikke egner seg til ombruk blir demontert. Plast og metall blir gjenvunnet og det miljøfarlige innholdet blir håndtert på en forsvarlig måte.

Sykler

Sykler får nytt liv når de leveres inn til gjenbruksstasjonene. Les mer om dette hos Klimaoslo.

Til forbrenning: Restavfall som ikke kan sorteres som egne avfallstyper

Dette er gjerne avfall som er sammensatt av flere typer materialer. Dette avfallet blir energigjenvunnet ved Oslo kommunes forbrenningsanlegg.

Porselen, keramikk og isolasjonsmateriale

Noen få ting kan ikke gjenvinnes, som porselen, keramikk og isolasjonsmateriale. Dette må derfor legges på deponi.

Samarbeidspartnere innen ombruk

Det er også mulig å levere ting inn til ombruk når man er på gjenbrukssasjonen. Oslo kommune har avtale med mange ombruksaktører, blant andre:

I tillegg kan byens innbyggere ombruksartikler på minigjenbruksstasjonene. Med jevne mellomrom arrangerer vi også egene ombruksdager, der man kan hente ut ombruksting som er blitt levert inn ved våre store gjenbruksstasjoner. Følg oss på Facebook for løpende informasjon om dette.

Bli med på gjenbruksstasjonen