Hva er greia med farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som kan forårsake skader på dyr, mennesker eller miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om.

Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er hårpleieprodukter, lim, sparepærer, batterier, maling, lakk, løsemidler, stekeovnsrens, sølvpuss og spillolje.


Farlig avfall energigjenvinnes i egnede anlegg som har spesialtillatelse.  

Ulike sorter farlig avfall

EE-avfall

EE-avfall er avfall som ødelagte telefoner, nettbrett, ledninger, blinkesko, hårfønere, hvitevarer, lamper og tilsvarende.

På grunn av alle de forskjellige materialene i EE-avfallet, så må avfallet plukkes fra hverandre før de forskjellige bestanddelene kan gjenvinnes eller destrueres på forsvarlig måte.

EE-avfall kan inneholde tungmetaller og annet farlig avfall som må behandles forsvarlig for ikke å ødelegge miljøet og naturen. Metall skilles ut og blir brukt i nye produkter.

Batterier

Materialene blir knust opp og separert. Hvor de blir sendt er avhengig av batteritypen og hvilke stoffer de inneholder. Vanlige blybatterier kan gjenvinnes til nye batterier. Batterikassen blir brukt som råvare i plastindustrien. Det lages for eksempel isskrapere og hagemøbler av slik plast.

Mindre batterier fra eksempelvis mobiler og pc-er gjenvinnes og brukes på nytt i andre produkter, som blant annet til energilagring og støtte til strømkraftverk.

Batterisyren blir enten nøytralisert og uskadeliggjort, eller omdannet til vaskepulver.

Blyet i batteriene blir viderebehandlet og brukt i nye batterier. 

Maling

Malingen blir energigjenvunnet som erstatning for fossilt brensel. Metallet i emballasjen blir kvernet og gjenbrukt i nye produkter. Plastemballasje blir energigjenvunnet.

Spillolje

Spillolje benyttes til energigjenvinning, som alternativ til fyringsolje.

Bli med til det farlige avfallet