Til innhold
Avfall og gjenvinning

Hvorfor kildesortere

Avfall er ressurser. Vi kildesorterer for å gi nytt liv til begrensede naturressurser. I Oslo er det også obligatorisk å kildesortere.