Til innhold

Tekst som vises under iframen

Hvor finner du grønne og blå poser?

Grønne og blå poser finner du som regel i matbutikken. Send oss en e-post dersom butikken er tom for poser. 

 

Dette kan du putte i posene under kjøkkenbenken

Vår sorteringsveileder (PDF)

Restavfall, matavfall og plastemballasje

  • Matavfall legges i grønn pose.
  • Ren plastemballasje legger du i blå pose.
  • Restavfall legges i vanlige handleposer.

De tre posene legges i den samme beholderen utenfor boligen din. Oslo kommune har investert i verdens største optiske sorteringsanlegg, slik at de tre posene automatisk blir sortert etter farge der. Alt som legges i avfallsbeholderen må derfor være sortert i poser. Større typer avfall må leveres til nærmeste minigjenbruksstasjon eller gjenbruksstasjon

Vil du se hvordan systemet fungerer i praksis? Bli med på omvisning.

Beholdere som egner seg til matavfall, plastavfall og restavfall kan du få kjøpt i flere butikker, men beholdere som passer til grønne poser kan du hente ved de vanlige minigjenbruksstasjonene i Oslo (ikke de mobile).

Hva kan du legge i den grønne posen?

Har det vært mat, skal det i grønn pose. Ikke kast blomster i matavfallet. Blomster må enten leveres til et av Oslo kommunes hageavfallsmottak, eller kastes i restavfallet (små mengder). Skall fra egg, frukt og grønt kan også kastes i matavfallet. Du kan også kaste tørkepapiret i matavfallet så lenge det ikke er fullt av såpe.

Innholdet i de grønne posene blir gjenvunnet til biogass og biogjødsel ved Oslo kommunes biogassanlegg på Nes. Stadig flere av Ruters busser kjører på biogass, og en buss kan kjøre 250 meter på mavfallet fra en  grønn pose.

Hva kan legges i den blå posen?

Det er kun plastemballasje som skal i blå pose. Skyll plasten i kaldt om den er skitten. Plastflasker til brus og liknende bør pantes. Hardplast, som for eksempel plastesker, oppvaskbørster, plastleker og liknende kan leveres til en minigjenbruksstasjon/gjenbruksstasjon, eventuelt legges i restavfallet (små mengder).

Nespresso: Alle minigjenbruksstasjonene tar imot brukte kaffekapsler fra Nespresso. Finn oversikt over minigjenbruksstasjonene.

De blå posene blir sendt til Tyskland og gjenvunnet til ny plast der.

Hva kan du legge i restavfallet?

Det som ikke kan kildesorteres i grønn eller blå pose, papp og papir, eller returpunkt for glass og metall, tøy eller farlig avfall, kan ofte legges i restavfallet. Noe kan også kildesorteres eller leveres til gjenbruk ved en minigjenbruksstasjon, særlig hvis det er for stort for posen.

Bioplastposer blir sortert som restavfall i Oslo.

Restavfallet blir energigjenvunnet (brent) ved Oslo kommune sine anlegg på Haraldrud og Klemetsrud. Restavfallet blir til strøm og fjernvarme for byens befolkning.

Papp, papir og drikkekartong

  • Papp, papir og drikkekartong (inkludert gavepapir og eggekartonger) legges i egen beholder.
  • Bøker med myk perm som f.eks. pocketbøker skal kildesorteres som papir. Innbundne bøker går som restavfall. Fjerner man innbindingen (og kaster denne i restavfallet) kan innmaten sorteres som papir. 

Papp- og papirbeholderen står plassert sammen med beholderen der du legger de tre posene.

Avfall du må levere ved returpunkter og gjenbruksstasjoner

Glass- og metallemballasje

De aller fleste har maks 300 meter til sitt nærmeste returpunkt. Det du kaster i dunken trenger ikke være rent.

Hvis glasset eller metallet er større enn en vanlig glassflaske må du levere det ved en minigjenbruksstasjon eller gjenbruksstasjon.

Farlig avfall (avfall som må håndteres på spesiell måte)

Farlig avfall kan forårsake skader på dyr, mennesker eller miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Det kan f. eks være at det er brennbart, etsende, giftig, påvirker arveanleggene eller fremkaller allergiske reaksjoner. Vanlige eksempler på farlig avfall er batterier, medisiner, sparepærer og maling. Farlig avfall kan du levere ved miljøstasjoner minigjenbruksstasjoner , eller ved en gjenbruksstasjon. Finn din nærmeste gjenbruksstasjon.

Hageavfall

Oslo har flere hageavfallsmottak. Alle plantevekster kan leveres som hageavfall, med unntak av frukt og grønt som du kan sortere i den grønne matavfallsposen. Les mer om leveringsbetingelsene på våre mottak for hageavfall. Den andre uken i januar hvert år, henter Oslo kommune inn juletrær fra husholdningene i Oslo. Dersom du ønsker å levere juletreet selv, kan dette gjøres ved et av våre hageavfallsmottak.

Elektrisk avfall (EE-avfall)

EE-avfall omfatter alle elektriske artikler som bruker strøm eller batteri. Batterier i seg selv regnes som farlig avfall.

Hovedregelen er at du kan levere defekte elektroniske produkter tilbake til der du kjøpte produktet i utgangspunktet (leverandøransvar), Det vil si at batterier kan leveres til vanlige dagligvarebutikker, mens hvitevarer og andre elektriske artikler kan leveres til butikker som selger dem. Småelektronikk (hårfønere, mobiltelefoner, smålamper o.l), r) kan du levere ved en av våre minigjenbruksstasjoner. Du kan også levere  elektriske artikler ved våre store gjenbruksstasjoner. Finn gjenbruksstasjon som tar imot hvitevarer og større elektroniske apparater.

Gamle klær og tekstiler

Alt av tekstiler kan leveres til UFF- og Fretex-containerene r i Oslo, eller ved en av våre gjenbruksstasjoner. Sko regnes også som tekstiler, og kan leveres samme sted. Dette gjelder uavhengig av om skoene er laget av plast eller ikke. Du kan levere alt av tekstiler, og det er ingenting som heter utslitt. Alt av tekstiler som er rent og tørt er velkomment. Tekstiler skal ikke i restavfallet. 

Skal du kvitte deg med noe annet/store ting?

Da må du på en gjenbruksstasjon. Oslo har mange minigjenbruksstasjoner og der der du kan levere

  • mindre artikler til ombruk (det må få plass i en vanlig bærepose)
  • andre plastartikler enn emballasje
  • gamle klær og tekstiler
  • større glass- eller metallgjenstander l
  • farlig avfall

Større typer avfall, som for eksempel møbler, avfall etter oppussing hjemme eller et vindu, kan du ikke levere til minigjenbruksstasjonene.  Da må du besøke en av de store gjenbruksstasjonene. Se nærmere leveringsbetingelser på hvert enkelt mottak.

Skal du levere dokumenter til sikker makulering må du henvende deg til det private markedet. Det er ingen offentlige virksomheter i Oslo som tilbyr denne tjenesten.