Til innhold

Hente eller levere til ombruk

Har du noe du skal kvitte deg med som andre kan ha bruk for? Da kan du levere det til ombruk ved gjenbruksstasjonene.

Kalender


Se hele kalenderen

Hva kan du levere til ombruk eller gjenbruk?

Hva kan du ikke levere til ombruk?

  • Elektriske apparater

Dessverre har vi ikke lov til å la elektriske artikler gå til ombruk på grunn av ansvarsforholdet det kan medføre. Loppemarkeder og bruktbutikker tar på seg ansvar for at artiklene er i forsvarlig stand når de selger. Oslo kommune har dessverre ikke mulighet til å gjøre dette. Elektriske artikler som fungerer kan derfor gjerne leveres til andre plasser med ombruk av elektronikk, og på den måten få et forlenget liv og slippe å bli destruert.

Hvem kan hente ting gratis, og hvor kan du hente det?

  • På minigjenbruksstasjonene kan hvem som helst hente ting gratis fra ombrukshyllene. Det kan for eksempel være bøker, servise, glass, leker eller liknende. Gå til oversikt over minigjenbruksstasjonene.

  • På gjenbruksstasjonene Smestad, Haraldrud eller Grønmo er det kun Fretex eller andre samarbeidspartnere som kan hente ut gjenstander. Dette på grunn av trafikkavviklingen på de enkelte gjenbruksstasjonene.

Kan privatpersoner av og til hente ut ting ved Smestad, Grønmo, Grefsen eller Haraldrud?

Det er stor pågang  for å levere avfall ved gjenbruksstasjonene. For å ivareta sikkerheten og sikre gode kundeopplevelser kan ikke privatpersoner hente ut ombruksting fra gjenbruksstasjonene. Av og til har vi ombruksdager, og da kan du hente ting. Det annonseres på denne siden og på Facebook.