Fortsatt noen forsinkelser i avfallsinnsamlingen

Snø og glatte veier er utfordrende for avfallsinnsamlingen, og vi har fortsatt forsinkelser.

Oppdatert 21. februar kl. 20:00

Glatt flere steder - hjelp oss med å strø

Det er fortsatt krevende kjøreforhold flere steder i byen, og innsamlingen kan gå saktere enn normalt. Vær forberedt på at vi ikke alltid kommer på vanlig hentedag.

Det er viktig at dere måker og strør rundt beholderne deres når det trengs, slik at renovatørene kommer til.

Dette gjelder ikke bare dere som bor i enebolig eller lignende, men også i sameier og borettslag, hvor man gjerne har store, felles beholdere eller containere.

Der må gårdeiere og vaktmestere passe på å strø småveier, portrom og fortau. Renovatørene må ha plass til å gjøre jobben sin.