Til innhold
Avfall og gjenvinning

Endre beholder eller abonnement

Avfallsbeholderne tilhører Renovasjonsetaten. Hvis du trenger å endre renovasjonstjenestene dine kan du søke om dette. Du kan også melde fra til oss om at du trenger ny beholder fordi den gamle er ødelagt.

Endre renovasjonstjenester

Hva koster det?

  • Endrer du tjenestene dine for restavfall vil dette påvirke renovasjonsgebyret. 
  • Endrer du tjenestene dine for papiravfall vil dette ikke påvirke renovasjonsgebyret. 

Se når vi henter avfall hos deg.

Se liste over ulike beholdere du kan velge mellom

Oversikt over ulike avfallsbeholdere (PDF).

Slik endrer du renovasjonstjenestene dine

Dersom du har for mange beholdere eller ved bytte av beholder, vil de som kjører ut ny ta med den gamle. 

Opplever du at beholderen står igjen kan du ringe eller sende oss en e-post så bestiller vi innhenting.  Finn kontaktinformasjon til Renovasjonsetaten.

Meld fra om ødelagt eller forsvunnet beholder

Hva koster det?

Det koster ingenting å erstatte ødelagt eller forsvunnet beholder.

Slik melder du fra om beholder som er ødelagt eller borte

Du bruker samme skjema for å melde fra om ødelagt beholder som du bruker for å bestille ny beholder. Dersom dere har flere beholdere, er det fint om du sier fra om det er beholderen til restavfall eller papir det gjelder og hvilken størrelse den har.

Meld fra om ødelagt/forsvunnet beholder

Dersom du har for mange beholdere eller ved bytte av beholder, vil de som kjører ut ny ta med den gamle. 

Opplever du at beholderen står igjen kan du ringe eller sende oss en e-post så bestiller vi innhenting. Finn kontaktinformasjon til Renovasjonsetaten.

Bestille nytt abonnement?

Private husholdninger

Alle private husholdninger er pålagt å få tømt avfallet sitt. Har ikke boenheten din et renovasjonsabonnement fra før, må du bestille det. Abonnementet følger så eiendommen, og ikke deg personlig. Flytter du vil de som overtar boligen overta abonnementet. Abonnementsforholdet reguleres gjennom  Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall og etablering av nytt abonnement må skje i henhold til krav i forskrift og veileder. 

Beskrivelser og illustrasjoner finner du i Veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninge (PDF).

Ved nye boliger er det utbygger eller ny eier som bestiller renovasjonsabonnement.

 

Bestill renovasjonstjeneste for private husholdninger

Behandlingstiden er cirka 10 dager.

Næring

Næringskunder og bedrifter med mindre mengder avfall kan bestille abonnement for renovasjonstjenester fra oss. Renovasjonsløsningene tilpasses abonnenten og kan endres. Etablering av nytt abonnement må skje i henhold til krav i  Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall og etablering av nytt abonnement må skje i henhold til krav i forskrift og veileder. 

Beskrivelser og illustrasjoner finner du i Veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninge (PDF).

Bestill eller endre renovasjonstjenester (næring)

Behandlingstiden er cirka 10 dager.

Etablere avfallsbrønner

Hvis du tenker på å etablere avfallsbrønn, må Renovasjonsetaten først godkjenne plassering, løsning og volumdimensjonering. Avfallsbrønner etableres og eies av abonnenten, som også står fullt ansvarlig for etableringen og kostnader knyttet til dette. Dette inkluderer vedlikeholdskostnader.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker veiledning fra oss. ​Finn kontaktinformasjon til Renovasjonsetaten.

Avslutte renovasjonsabonnement

Når kan du avslutte et renovasjonsabonnement?

Et renovasjonsabonnement kan kun sies opp i spesielle tilfeller som brann, rivning, permanent fraflytting og lignende. Dersom du flytter fra boligen overtar den nye eieren abonnementet.

Hvordan sier du opp?

Du sier opp abonnementet ved å sende oss en e-post. Vi må få en skriftlig oppsigelse av abonnementet for at dere skal slutte å få regning. Finn kontaktinformasjon til Renovasjonsetaten.

Lurer du på noe annet når det gjelder avfallsbeholderne?