Til innhold
Avfall og gjenvinning

Bestill eller endre beholder og abonnement

Du kan søke om å endre renovasjonsabonnementet ditt hvis du trenger større eller mindre beholder, eller hyppigere tømming. Du kan også melde fra til oss om at du trenger ny beholder fordi den gamle er ødelagt eller forsvunnet,

Start, avslutt eller endre renovasjonsabonnement

Alle private husholdninger må ha et renovasjonsabonnement. Du er selv ansvarlig for å bestille dette om boligen din ikke har det. Ved nye boliger er det utbygger eller ny eier som bestiller renovasjonsabonnement. Hvis beholderne dine ofte blir fulle kan det hende du bør ha hyppigere tømming.

Næringskunder og bedrifter med mindre mengder avfall kan velge selv om de vil bestille abonnement for renovasjonstjenester fra oss. Renovasjonsløsningene tilpasses abonnenten og kan endres. 

Beskrivelser og illustrasjoner av abonnementsløsningene finner du i Veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger (PDF 1MB).

Behandlingstiden er cirka ti dager når du bestiller nytt abonnement, både for private husholdninger og næring.

Bestill eller endre renovasjonstjenester for private husholdninger

Bestill eller endre renovasjonstjenester for næring

Abonnementet følger eiendommen, og ikke deg personlig. Det vil si at de som overtar boligen også overtar abonnementet når du flytter. Det er renovasjonsetaten som eier avfallsbeholderne.

Avslutt privat renovasjonsabonnement

Et privat renovasjonsabonnement kan kun sies opp hvis ingen skal bo i boligen mer. Dette kan for eksempel være brann, rivninger eller permanent fraflytting. Du skal ikke si opp abonnementet når du flytter. Du må sende en skriftlig oppsigelse av abonnementet for å slutte å få regning. 

Søk om å endre, erstatte eller flytte avfallsbeholdere

Pris

  • Når du endrer tjenestene for restavfall vil det påvirke hvor mye du betaler i renovasjonsgebyr. Du kan velge å få et prisoverslag før endringene trer i kraft. 
  • Det påvirker ikke renovasjonsgebyret når du endrer tjenestene for papiravfall.
  • Det koster ingenting å erstatte en ødelagt eller forsvunnet beholder.

Finn beholderen som passer for deg

Slik endrer du renovasjonsbonnementet ditt

Du kan endre, erstatte eller flytte avfallsbeholdere, uavhengig om du bor i enebolig eller sameie/borettslag. Bruk knappen under:

Endre renovasjonsabonnement (logg inn)

Vi tar med oss den gamle beholderen når du bytter beholder eller om du har for mange. Ta kontakt med oss dersom beholderen ikke blir hentet eller du har andre spørsmål om abonnement: postmottak@ren.oslo.kommune.no.

Etablere eller endre nedgravd avfallsløsning

Renovasjonsetaten må godkjenne plassering, løsning og volumdimensjonering, før du kan etablere nedgravd avfallsløsning. I motsetning til andre avfallsbeholdere eies nedgravde avfallsløsninger av abonnenten, og det er du som abonnent som er ansvarlig for etablering og vedlikehold, og kostandene knyttet til dette. 

Send oss en e-post dersom du ønsker å etablere eller endre nedgravd avfallsløsning, eller ønsker veiledning: postmottak@ren.oslo.kommune.no

Vedlikehold av avfallsbeholdere

Avfallsbeholderne tilhører Renovasjonsetaten, men det er du som abonnement som er ansvarlig for vedlikehold av dem. 

Ta kontakt med Renovasjonsetaten om du trenger etiketter eller nøkler til beholderne, eller om du trenger å gi Renovasjonsetaten tilgang til bakgården eller lignende.

Se vår guide til kildesortering for mer informasjon om hva som skal i de ulike beholderne.

Du kan enkelt se når avfallet skal hentes og melde fra om manglende henting

Veileder og renovasjonsforskrift