Se når avfallet hentes hos deg

Avfallsbeholdere og hentedato for Nordalveien 13 a

NORDALVEIEN 1
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallTirsdag 26.10.20211 gang pr. uke
PapirFredag 29.10.2021Hver 2. uke
NORDALVEIEN 3
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
PapirFredag 29.10.2021Hver 2. uke
RestavfallTirsdag 26.10.20211 gang pr. uke
NORDALVEIEN 5
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
PapirFredag 29.10.2021Hver 2. uke
RestavfallTirsdag 26.10.20211 gang pr. uke
NORDALVEIEN 7
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallTirsdag 26.10.20211 gang pr. uke
PapirFredag 29.10.2021Hver 2. uke
NORDALVEIEN 9
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallTirsdag 26.10.20211 gang pr. uke
PapirFredag 29.10.2021Hver 2. uke
NORDALVEIEN 11
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallTirsdag 26.10.20211 gang pr. uke
PapirFredag 29.10.2021Hver 2. uke
NORDALVEIEN 13
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallTirsdag 26.10.20211 gang pr. uke
PapirFredag 29.10.2021Hver 2. uke
SKOGVOLLVEIEN 5
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallTirsdag 26.10.20211 gang pr. uke
SKOGVOLLVEIEN 6
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallTirsdag 26.10.20211 gang pr. uke
SKOGVOLLVEIEN 7
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallTirsdag 26.10.20211 gang pr. uke
SKOGVOLLVEIEN 8
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallTirsdag 26.10.20211 gang pr. uke
SKOGVOLLVEIEN 9
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallTirsdag 26.10.20211 gang pr. uke
PapirFredag 29.10.2021Hver 2. uke
SKOGVOLLVEIEN 10A
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
PapirTorsdag 21.10.2021Hver 2. uke
RestavfallTirsdag 26.10.20211 gang pr. uke
PapirFredag 29.10.2021Hver 2. uke
SKOGVOLLVEIEN 12A
Type beholderNeste tømmingHvor ofte?
RestavfallTirsdag 26.10.20211 gang pr. uke

Meld fra om manglende avfallshenting

Du kan melde fra til oss hvis avfallet ditt ikke er hentet i løpet av den første virkedagen etter den oppgitte hentedagen. Unntaket er i forbindelse med røde dager, når det kan det være avvik mellom tidspunktet som vises og den faktiske hentetiden. 

  • SMS: Send «REG adresse avfallstype» til 2401
  • E-post: postmottak@reg.oslo.kommune.no
  • Telefon: 23 48 36 50 (08:00–15:35)
  • Du kan søke opp adressen din i søket ovenfor og gi en tilbakemelding i resultatlisten. 

Du kan også melde fra om forsøpling og fulle avfallsbeholdere på offentlige plasser:

Er avfallsbeholderen ofte full?

Hvis avfallsbeholderen din ofte er full kan det være at du trenger større beholder, flere beholdere eller oftere henting. Er avfallet ditt for stort for beholderen må du levere avfallet til en gjenbruksstasjon.

Krav om erstatning

Private husholdninger som har hatt utlegg knyttet til innsamling av avfall kan ha rett til erstatning eller refusjon av utgifter. Send e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no med dokumentasjon av det økonomiske tapet (for eksempel kvitteringer), og skriv hvilken periode avfallet ikke ble hentet. Vi behandler hvert krav individuelt. 

Abonnement på henting av hageavfall

Du kan abonnere på henting av hageavfall på Røa, Risløkka, Stovner og Grorud i 2021. Vi henter hageavfallet ditt hver fjerde uke mellom mai og oktober.