[Oslo kommune, Byarkivet]


...til himmelriket

 

Etter andre verdenskrig skjøt stilrene blokkbyer opp. Bolignøden var stor og boforholdene kummerlige for de fleste. Nå skulle folk få bedre plass, større komfort og bedre standard. Det kom en flyttestrøm av folk fra arbeiderstrøk i Oslo, fra miljøer med utedo, vannpost og kummerlighet til et nytt liv i blokkleilighet i drabantbyen i det tidligere Aker. Innflyttingen var for mange ensbetydende med å komme til selve himmelriket.

 

Av Aina Basso


En av de største forskjellene på de nye blokkleilighetene på for eksempel Flaen på Kalbakken og bygårdsboligene i Oslo var at kjøkkenet ikke lenger var et oppholdsrom, men skulle forbeholdes husmoren og hennes domene, matstellet. Det nye boligidealet satte en stopper for at kjøkkenet skulle brukes som flerbruksrom, der en kunne oppholde seg utenom måltidene eller endatil sove om natta. De nybygde leilighetene var rasjonelt konstruerte, med store vinduer som ga mye lys, og flere og større rom, slik at familiene skulle slippe å bo så tett innpå hverandre. Leilighetene hadde også praktiske og hygieniske bade- og wc-rom, lofts- og kjellerboder og fellesvaskeri i kjelleren. En av familiene som flyttet inn i de nybygde blokkene på Flaen, flyttet fra et 24 kvadratmeters rom i St. Olavs gate, til en fire roms leilighet der stua var like stor som rommet de bodde på tidligere. Ikke rart de følte de hadde kommet til himmelriket!


TOBIAS 1-2/2008