[Oslo kommune, Byarkivet]


Fra trange kår...

 

I 1948 kom det flere bind i en storstilt boligundersøkelse holdt i regi av Oslo Byes Vel. Bind nummer to i denne bokserien, Mennesker og boliger, bruker eksempler fra vanlige folks dagligliv i den mest vanlige boformen i den nylig sammenslåtte hovedstadskommunen, nemlig en toroms leiegårdsleilighet.

I undersøkelsen møter vi familien Ruud, en virkelig familie med et fiktivt navn. Familien må antas å være relativt gjennomsnittlig for denne tiden, i den grad det finnes gjennomsnittlige familier. Familien har seks medlemmer.

 

Av Aina Basso


Far i huset, Reidar Ruud, er bryggearbeider, 44 år og gift på 21. året. Kona Emma er jevngammel, og fra landet. Den eldste sønnen er Harald, 24 år, som står i butikk, «en jobb som har satt sitt preg på hans litt flotte måte å være på». Nestemann er Tor, 22 år, som arbeider på et stort bakeri, går på aftenskole og tilbringer sin fritid med lekser og en «velfortjent middagshvil». Så er det 17 år gamle Einar, som er mekanikerlærling, og til slutt veslejenta Berit på 10 år, som går i fjerde klasse og er morens lille solstråle. Og alle disse seks, hvorav minst fire må regnes som voksne mennesker, bor på to rom og kjøkken i en relativt ny og gjennomsnittlig Oslo-leiegård.

Leiligheten på til sammen 47 m2 og  består av to oppholdsrom på henholdsvis 16,6 m2 og 14,3 m2, et kjøkken på 9 m2, en liten entré, samt et «sterkt sammenpresset bad og
w.c.-rom». Leiligheten har ett eneste lite kott, samt en «ørliten» balkong, trukket inn i bygningskroppen.

Statistisk sett

Dersom vi slår opp i Statistisk årbok og finner tallene for 1948, ser vi at den vanligste boformen i Oslo og Aker var toromsleiligheten. 44 000 leiligheter hadde to rom, 33 000 ett og
23 000 tre rom.

«Ofte kjennes det som litt av et eventyr å ta seg på vandring gjennom et stort, moderne boligkompleks. Særlig i kveldingen kanskje, når lysene tennes og det stråler varmt og levende fra hundrer av vinduer, mens alt det slitte og utrivelige forsvinner i skumringen. (…) Men alle disse vinduene som lyser så festlig om kvelden, er også avslørende. De gir oss gløtt inn i leiligheter som er altfor små. Man oppdager fort at hvert eneste vindu på de svære frontfasadene oftest er stue-vinduer, at hver eneste lysåpning representerer en hel familie. Og da kjennes den knugende tanken på alle familiene som her er stablet sammen, ved siden av hverandre, over og under hverandre i et veldig antall.»

Familien Ruud er altså en gjennomsnittlig 1940-tallsfamilie. Det var vanlig å bo trangt, og det var vanlig at barna bodde lenge hjemme. Mange fortsatte å bo hos foreldrene i blokk- eller bygårdsleiligheter også etter at de hadde giftet seg og fått sitt første barn.

I en leilighet i Birch Reichenwalds gate på Sandaker bodde hele ti mennesker på fire rom og kjøkken. I ett av rommene bodde den eldste datteren med mann og et lite barn, foreldrene sov på et annet rom sammen med de to yngste guttene på åtte og ni år. Det tredje rådde de to eldste sønnene over, mens mellomstemann på tolv sov på en divan i stua. Leiligheten hadde i tillegg atskilt bad og wc, og en entré av «godt format, men [som] er stappfull av dører, og [som] levner liten plass til å henge fra seg klær, utenom det lille garderobeskap».

Med lengsel i blikket

Det var kanskje ikke så rart at slike arrangementer måtte til, når statistikken forteller at hele 36 500 individer fordelt på 14 000 familier meldte seg som hussøkende ved Oslo kommunale leiegårdskontor i 1948. I tillegg kom de 3500 familiene på til sammen 9400 medlemmer som var innmeldt ved det tidligere Aker rekvireringskontor.

Det var altså om lag 10 prosent av storkommunens befolkning som meldte seg som hussøkende dette året. Og selv om innlemmelsen av Aker med sine selveide småhus og eneboliger senket leieboerprosenten noe for kommunen, var det fremdeles 75-80 % av kommunens innbyggere som var leietagere.

Likevel blir året 1948 regnet for å være et vendepunkt i boligsammenheng. Dette året regnet kommunen med at flere boliger ble bygget enn det som var kommet til av nye boligtrengende. Dette var også året da treromsleiligheten begynte å dominere boligproduksjonen.


TOBIAS 1-2/2008