Borgerboka

Søkeside

Skriv inn ett eller flere søkeord:
Fornavn:
Etternavn:
År:
Næring:
 [Hjelp]

Prøv også enkelt søkOm Borgerboka
Borgerboken er en fortegnelse over de borgere i Christiania, som i 1745 drev næring paa grundlag av tidligere bevilling, og over dem, som er meddelt bevilling fra 1745 til 1799. Registeret ble opprettet ved en politianordning av 12. februar 1745 der politimesteren i Christiania ble pålagt å påse at ingen uberettiget drev handel eller håndverk. For å kunne kontrollere dette pålegget, lot politimesteren alle som hadde borgerbrev som handelsmenn eller håndverkere møte fram for å anvise sine respektive borgerbrev. De anviste borgerbrevene ble innført i en protokoll med borgerens navn, næringens art, dato for borgerskapets ervervelse. Det ble også påført når borgerbrevet var anvist for politimesteren. Protokollen ble ført helt fram til 1799. Denne protokollen ble i 1921 trykt, etter forarbeid av kommunearkivar S. H. Finne-Grønn, og på foranledning av Formannskapet i Kristiania. Protokollen som politimesteren lot føre innholder altså de borgere, som i 1745 drev næring på grunnlag av tidligere bevilling samt de som senere ble innført. Det er derfor ikke en komplett oversikt over dem som ble innvilget borgerskap i denne perioden. Det må understrekes at det heller ikke er en komplett oversikt over innbyggere i Oslo i denne perioden. Den foreligger her med disse reservasjoner.

 

Denne siden bruker cookies fra Google Analytics for måling av trafikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Lenke til YouTube Lenke til Facebook

Redaktør: Caroline Juterud

Ansvarlig redaktør: Stein Slyngstad