Dyrehospitalet Cheval

Cheval, Holmensgate 6, Dyrehospital grunnlagt 1900.

Mange av byens hunder opplevde sin siste time på dyrehospitalet "Cheval", i Holmensgate 6. Alle hunder som ble innbragt av politiet ble dessuten plassert der.

Cheval var et aksjeselskap eid av dyrlegene Haakenstad, Torgersen og Bech-Hansen. Før bygget ble reist, eide korkefabrikant Hvoslef eiendommen. På denne lå det, i følge branntakst fra 1894, et åtte meter langt "Skur af Stolper og Bord, tækket med Bord og Sten".

Cheval var byens største dyrehospital og ble bygget i 1899/1900 med tre etasjer. Det var ut fra sin tid et morderne bygg med syv vannklosetter, internt telefonanlegg og linoleumsbelegg på gulvene.

I følge branntakst tatt opp i 1920, var det i første etasje blant annet kontorer, operasjonsrom, tre avlukker, to hestestaller med plass til sammen 11 hester, en hundestall og en "automobilgarage". I andre etasje lå selve hundeklinikken over syv rom, dessuten en todelt stall med plass til 34 hester, ett fôrrom, ett selekammer, en leilighet og ett vaktværelse. I tredjeetasje lå nok en stall, med plass til enda 31 hester. Her lå ytterligere en leilighet og to enkle værelser samt kjøkken.

Utsnitt av kart fra Oslo Skattetakstmatrikkel 1926

Cheval ble ekspropriert av Oslo kommune så tidlig som i 1930 i forbindelse med rådhusreguleringen. Først i 1956, etter at Rådhuset var innviet, ble bygget revet for å gjøre plass til moderne kontor og næringsbygg. Kartet til venstre, fra 1926, viser nr. 6 på hjørnet av Holmensgate/
Skolestredet. Rett over plassen for Cheval lå "Cirkus", i det som i dag er krysset Klingenberggata/St. Olavs- gate ved Klingeberg kino. Cirkusbygningen ble på denne tiden brukt som kino, og gikk under navnet Cirkus Verdensteater.

 

 

 

Tilbake
 

 

Hundeavgift mot hundegalskap (1848)

Protokoller for hundeavgift (1865-1929)

En skipshund går i land (1878)

Bortreist hund? (1889)

Sagt om hunden på Stortinget (1925)

Jeg elsker alle dyr! (1925)

Statistikk: Hunder i Kristiania

Hundeplagen (1925)

Dyrehospitalet Cheval

-Arbeidsfolk må også få holde hund (1932)

Tvangsauksjon av hunder (1933)

Hunden Topsy – en livredder (1939)

Nazistenes rekvirering av hunder (1944-45)